CIRO ICT EXPERTISE­BUREAU

Beëdigd gerechtsdeskundige, technisch raadsman, forensisch onderzoeker.
Onze gerechtsdeskundigen zijn tevens federaal erkend bemiddelaar.

ONZE DIENSTEN

DE KOSTEN

ONS TEAM

CONTACT

Computers, software, internet, sociale media, databeveiliging ... nemen een groeiende plaats in binnen de maatschappij. We kunnen gewoon niet meer zonder, maar ze kunnen ons ook zorgen baren.

Zoekt u onpartijdig advies of technische bijstand?

Zoekt u iemand die uw ICT-probleem duidelijk op papier kan zetten in een gerechtsdeskundigen verslag?

Zoekt u een neutrale 'second opinion' over uw automatiseringsproject?

Dreigt het ICT-conflict bij de rechter te belanden en wilt u eerst een ICT bemiddeling een kans geven? (Nieuwe wetgeving: de rechtbank vraagt meer en meer aan partijen welke stappen zij gezet hebben om het geschil minnelijk te regelen.)

Vreest u nadeel te zullen ondervinden van strafrechtelijke feiten, waarvoor het parket/­onderzoeksrechter nog geen aanleiding vinden die te onderzoeken? Dan kunt u in veel gevallen zelf een forensisch onderzoek laten uitvoeren door een gerechtsdeskundige (forensisch onderzoeker).

ONZE DIENSTEN

BEËDIGD GERECHTSDESKUNDIGE

(Gerechtelijk expert)

ICT-geschillen zijn doorgaans te technisch voor
een rechter om daarover zelf te beslissen.
Daarom stelt hij een expert aan om hem te adviseren,
soms mondeling, maar meestal met een verslag
na een technisch onderzoek
van het probleem.

TECHNISCH RAADSMAN

(Domeindeskundige/-expert)

Ook kunnen gerechtsdeskundigen tussenkomen bij een
dreigend ICT-conflict, zelfs voordat de zaak voor de rechtbank komt.
In dat geval treedt een gerechtsdeskundige éénzijdig op
als uw eigen technisch raadsman.

SECOND OPINION

(voor één partij of beide partijen)

Het gebeurt zo vaak, een ICT-project mislukt of
dreigt te ontsporen. Of er blijven problemen opduiken,
die maar niet opgelost raken.
Dan is het zeker tijd om een tweede opinie te vragen,
aan een onafhankelijk domeinexpert.

FORENSISCH ONDERZOEKER

(Forensische expertise)

U kunt in veel gevallen zelf een forensisch onderzoek
laten uitvoeren door een gerechtsdeskundige.
Het gaat hier bijvoorbeeld om plagiaatgestolen
bedrijfsgeheimen
, gewist bewijsmateriaal, enzovoort.

FEDERAAL ERKEND BEMIDDELAAR

(ICT bemiddelaar)

De door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige
krijgt ook de verplichting proberen te verzoenen.
Bemiddelen wordt ook binnen de juridische wereld gezien
als een goede manier om goedkoper en sneller een geschil op te lossen.

AVG (GDPR) / DPO

(Certified DPO - specialist)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op iedereen van toepassing, die gegevens over personen bijhoudt of verwerkt
(tenzij voor privédoeleinden bestemd), zelfs voor een
buurtvereniging.  U moet voldoen aan enkele vereisten.  

DE KOSTEN

Zolang een gerechtsdeskundige, een technisch raadsman of een bemiddelaar het conflict niet volledig kennen, kan de kostprijs niet geraamd worden.

Zelfs als het conflict wel bekend is, blijft de raming moeilijk, want veel hangt af van "hoe moeilijk een partij doet". Dat kan bijkomend onderzoek vergen, bijkomende vergaderingen, bijkomende correspondentie, bijkomende verslagen ...

Om u toch een idee te geven:
De kostprijs van een door de rechtbank bevolen gerechtsdeskundig onderzoek ligt doorgaans tussen 2.000 tot 10.000 euro + 21% Btw (maar uitschieters zijn niet ongewoon).

De kostprijs van optreden als technisch raadsman voor een partij ligt doorgaans tussen 1.000 tot 5.000 euro + 21% Btw. Is er een forensisch onderzoek nodig, dan kan de prijs verdubbelen. Betreft het een onderzoek naar plagiaat, dan kan afhankelijk van het soort onderzoek de prijs met nog eens 5.000 euro oplopen. Ook hier bestaan echter uitschieters als het om grote hoeveelheden gegevens gaat.

Bemiddeling is meestal het goedkoopst met een kostprijs van doorgaans 1.000 tot 3.000 euro + 21% Btw als er geen diepgaand technisch onderzoek nodig is.

ONS TEAM

RUDOLF
VAN ROOSMALEN


(Beëdigd) Gerechtsdeskundige ( UGent)
(Federaal erkend) Bemiddelaar (UGent / UA)
Certified DPO (V-ICT-OR)


43 jaren ervaring als ICT informaticus
37 jaren ervaring als ICT gerechtelijk expert, verzoener, technisch raadsman
18 jaren ervaring als fiscalist / boekhouder
(BIBF 1993)
19 jaren permanent lid commissie gerechts­kosten (strafzaken).
8 jaren AVG (GDPR) specialist / DPO

ICT DESKUNDIGE IN:

SOFTWARE (STANDAARD)

Boekhouding (met ook jaarrekening, aangiftes, ratio's ...), facturatie, inventaris, bestellingen, pré- en nacalculatie, ERP, SAAS, Cloud ...

SOFTWARE (MAATWERK)
User requirements, functionele specificaties, acceptatietesten (voorlopig en definitief), bugopvolging (ticketing), quality assurance, SAAS, Cloud ...

PLAGIAAT (NAMAAKBESLAG)
Detectie en weergave van overeenkomsten in broncodes, in voorbereidend materiaal (zoals functionele specificaties), in documentatie, ...

DOMEINDESKUNDIGE (PARTIJDESKUNDIGE) 
Om partijen / advocaten bij te staan als voor hen werkend technisch raadsman in bemiddeling / gerechtsprocedure / arbritrage, in de voorafgaandelijke inventaris van geschilpunten, AVG (GDPR) ...

JONATHAN-LAWRENCE
VAN ROOSMALEN


(Beëdigd) Gerechtsdeskundige (UGent)
(Federaal erkend) Bemiddelaar (UGent / UA)
Certified DPO (V-ICT-OR)
Certified Ethical Hacker (C|EH)
Licentiaat in de informatica (UGent)

21 jaren ervaring als Java developer, back-end developer, business process analyst, embedded syst.
9 jaren ervaring als ICT gerechtelijk expert, verzoener, domeindeskundige, technisch raadsman
12 jaren lid Directie ICT UGent - informaticus
12 jaren ervaring als forensisch onder­zoeker
8 jaren AVG (GDPR) specialist / DPO

ICT DESKUNDIGE IN:

SOFTWARE
Quality assurance, project management, specificaties, ERP, administratieve programma's ...

COMPUTERNETWERKEN
Kabel en wireless, opstelling, performantie, beveiliging, routers hubs, switches / bridges, firewalls ...

WEBTECHNOLOGIE / CLOUD
Web- en portaalsites, e-mail, servers, beveiliging, performantie, databank, embedded systems ...

FORENSISCH ONDERZOEK
Bestandsanalyse, o.a. e-mail, PDF, XML ...
Bestandssystemen zoals FAT, HFS+, NTFS ...
Certified Ethical Hacker ...   

DOMEINDESKUNDIGE (TECHNISCH RAADSMAN)
Voorafgaandelijke inventaris van geschilpunten, AVG (GDPR), toolsmith, utilities en analyse ... 

Meer informatie nodig?  

Bel ons:
09.355.76.37

CONTACT: Tel: +32 (0)9 355 76 37 - E-Mail: info@ciro.be
ADRES: C.I.R.O. BV - Beukendreef, 15 - B-9080  Lochristi
KBO: BE 0427 728 725 - RPR Gent - IBAN: BE10 9792 1435 0504

Copyright (c) 2024 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV