ICT TECHNISCH RAADSMAN

Gerechtsdeskundige, technisch raadsman, forensisch onderzoeker.
Onze gerechtsdeskundigen zijn tevens federaal erkend bemiddelaar.

Een overzicht van al onze diensten, ons tarief, ons team?

ICT GERECHTSDESKUNDIGE: TECHNISCH RAADSMAN / DOMEINEXPERT

DE OPDRECHTGEVER KAN DE ICT-GEBRUIKER ZIJN, MAAR OOK DE ICT-LEVERANCIER.

Als een gerechtsdeskundige op verzoek van één partij tussenkomt in een (dreigend) ICT-conflict, dan treedt hij op als uw eigen technisch raadsman.  Hij is op de hoogte van wàt er belangrijk is als het conflict voor de rechtbank komt en kan helpen het probleem zo te beschrijven, dat de rechter van begin af aan al begrijpt wat er speelt.

Uw advocaat biedt u juridische bijstand, uw eigen gerechtelijk expert biedt u technische bijstand.  

Uw technisch raadsman weet wat belangrijk is voor de gerechtsdeskundige, die de rechter aanstelde, en kan hem wijzen 

op de voor uw zaak belangrijke elementen. Die krijgen dan zeker een plaats in het verslag voor de rechter.

Een aangestelde gerechtsdeskundige, die niet ingaat op de nuttige opmerkingen van partijen (bijgestaan door een eigen domeinexpert), zal de rechtstreekse opdracht van de rechter krijgen dat alsnog te doen.

Uw eigen domeindeskundige kan dus helpen verhinderen, dat uw opmerkingen tijdens het onderzoek genegeerd worden (o.a. omdat ze niet voldoende technisch onderbouwd zouden zijn).


BELANGRIJK!

De experten van CIRO zijn tevens gerechtelijk expert en moeten een opdracht als domeinexpert / technisch raadsman hebben gekregen voordat de rechtbank een gerechtsdeskundige aanstelt!  Slechts dàn mogen de experten van CIRO de partij technisch blijven bijstaan gedurende de volledige procedure.  

Anders vergen de nieuwe deontologische regels, dat (na de aanstelling van een gerechtsdeskundige door de rechtbank), andere gerechtsdeskundigen niet optreden als domeinexpert voor één partij.

HIERONDER PUNTSGEWIJZE WAT WIJ VOOR U DOEN:

- studie van de problematiek zoals de opdrachtgever die ervaart;
- inventarisatie daarvan, bestemd om te worden voorgelegd aan en doorgenomen met de opdrachtgever en diens advocaat;
- éénzijdige verslaggeving van de problematiek ten nutte van de gerechtelijke procedure (of verzoeningspoging door de advocaat);
- de advocaat op diens verzoek informeren over de ICT-technische kwesties in de procedure;
- bijwonen van technische vergaderingen, die de door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige organiseert;
- studie van het voorverslag, zoals opgesteld door die gerechtsdeskundige;

- formuleren van gebeurlijk technisch relevante opmerkingen daarop en vragen daaromtrent om door de advocaat in te brengen;
- indien door de rechtbank toegestaan of verlangd, verschijning aldaar teneinde gehoord te worden als technisch expert.

In deze rol behartigt onze gerechtelijk expert éénzijdig de technische belangen van één partij, de opdrachtgever, naar diens advocaat toe, daarbij wel de grenzen van de technische realiteit en deontologie respecterend.

Meer informatie nodig?  

Bel ons:
09.355.76.37

We zijn bereikbaar iedere werkdag:
van 09:00 t/m 12:00 - van 14:00 t/m 17:00,
op vrijdag t/m 16:00.

CONTACT: Tel: +32 (0)9 355 76 37 - E-Mail: info@ciro.be
ADRES: C.I.R.O. BVBA - Beukendreef, 15 - B-9080  Lochristi
KBO: BE 0427 728 725 - RPR Gent - IBAN: BE10 979 1435 0504

Copyright (c) 2019 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BVBA