ICT 'SECOND OPINION'

Beëdigd gerechtsdeskundige, technisch raadsman, forensisch onderzoeker.
Onze gerechtsdeskundigen zijn tevens federaal erkend bemiddelaar.

Een overzicht van al onze diensten, ons tarief, ons team?

ICT-PROJECT ONTSPOORT?
VRAAG EEN SECOND OPINION.

EERSTE HULP BIJ PROBLEMEN IN ICT-PROJECTEN: 

Het gebeurt zo vaak, een ICT-project mislukt of dreigt te ontsporen.  Of er blijven problemen opduiken, die maar niet opgelost raken.

U spreekt met uw ICT-leverancier over uw problemen, hij antwoordt met technische termen (of bijkomende offertes) en het project wordt niet wat u er van verwachtte.

Dan is het zeker tijd om een tweede opinie te vragen.

Niet een tweede opinie van concurrenten van uw ICT-partner, maar een analyse door een onafhankelijk expertisebureau, dat ervaring heeft met ontspoorde ICT-projecten te beoordelen.

Wij vertrekken vanuit uw bekommernissen en lijsten de knelpunten op in technische termen.

Een ICT-leverancier zal wellicht anders kijken naar deze technische inventaris, opgesteld door een expertisebureau, dan naar uw eigen klachtenlijstje, hoe terecht uw klachten ook zijn.

Minstens zal die lijst uw ICT-leverancier attent maken op wat hij in de rechtbank mag verwachten, als hij het zo ver laat komen.  Het zal wellicht zijn bereidheid verhogen om tot een snelle oplossing te komen.

TWEEDE STAP, BEMIDDELEN:

U wilt proberen tot een oplossing te komen zonder rechtbank?

Dat kan met de 'officiële bemiddeling' volgens het gerechtelijk wetboek, maar ook kunt u ons vragen een informele bemiddeling op te zetten voor u.

U nodigt uw ICT-leverancier uit op een vergadering, die wij dan zullen leiden in een bemiddelende rol.

Geen confrontatie, geen ruzie, maar een bespreking van uw belangen en bekommernissen, uitgewerkt in de technische opsomming.

Uiteraard luisteren wij ook naar uw ICT-leverancier.  Wij vertellen u dan wat zijn technische opmerkingen voor u betekenen.

Weinig ICT-leveranciers zullen weigeren een bemiddelde vergadering bij te wonen, want de wetgeving legt meer en meer nadruk op bemiddeling, toch voordat partijen naar de rechtbank stappen.


DERDE STAP, GERECHTELIJKE BEMIDDELING OF RECHTBANK:

Wat nu als de leverancier u voor onaanvaardbare kosten stelt?  Of niet aan uw verwachtingen kan voldoen?  Of als zijn bijkomende werkzaamheden niet tot uw genoegen zijn uitgevoerd?

Dan helpen wij u met de technische beschrijving er van in een deskundig verslag waarmee uw advocaat zich tot de rechtbank kan wenden.  Als ICT expertisebureau hebben wij ervaring met hoe gerechtsdeskundige verslagen op te stellen.

De rechter leest dat weliswaar als een verslag van uw 'technisch raadsman', maar hij vindt wat hij nodig heeft om uw positie in het geschil te beoordelen.

Het verslag over de technische knelpunten zal hem helpen de ernst er van in te zien.  Dat helpt u verweren tegen de frequent voorkomende beschuldiging van ICT-contractanten, dat u niet wil (of kan) betalen.

Ook kan de rechter (nieuwe wetgeving) partijen bevragen over de wijze, waarop zij éérst hebben gepoogd het geschil op te lossen.  Uw advocaat kan dan wijzen op het verslag als tweede mening en op uw poging een bemiddelde oplossing te bevorderen.

De rechter leest in ons deskundig verslag ook welke opdracht hij een gerechtsdeskundige moet geven om uw standpunt na te gaan.  Zo vermijdt u, dat die aangestelde gerechtsdeskundige een wat al te oppervlakkig onderzoek uitvoert.  Hij zal uw door de rechter overgenomen klachten immers moeten bestuderen en beschrijven.

Door onze hulp aan u kan een rechtbank ons in deze zaak niet meer aanstellen als gerechtsdeskundige (gerechtelijk expert).  Maar, omdat wij u reeds hielpen mogen wij u wel verder* begeleiden als technisch raadsman (domeinexpert) tot de volledige rechtsprocedure afgelopen is.

HIERONDER GEVEN WIJ PUNTSGEWIJZE WEER WAT WIJ VOOR U DOEN:

Indien wij optreden als éénzijdig* door u aangestelde bemiddelaar / ontmijner voeren wij de volgende activiteiten uit:
- studie van de problematiek zoals u die als ICT-gebruiker ervaart;
- inventarisatie + oplijsting daarvan, bestemd om te worden voorgelegd aan en doorgenomen met de ICT-contractant(en);
- u nodigt die ICT-contractant(en) uit voor een gezamenlijk onderhoud;
- dit onderhoud is voor iedere betrokkene van vertrouwelijke aard, verzekerd door een door iedere aanwezige ondertekende verklaring;
- wij vragen de leiding van de vergadering te mogen nemen, om welles-nietes discussies te vermijden;
- wij spreken de technische lijst van knelpunten door met de ICT-contractant;

- door die ICT-contractant voorgestelde inspanningen tot oplossing van de problematiek spreken wij weer door met u als gebruiker;
- hierbij wordt steeds verondersteld, dat de ICT-contractant technisch in staat is de gestelde problematiek op te lossen, tenzij hij zelf verklaart dat niet te kunnen (of willen) doen;
- indien na de ingrepen van de ICT-contractant de problematiek niet opgelost is, zullen wij op uw verzoek de werkzaamheden vanaf het eerste punt hernemen in een nieuwe cyclus;
- indien de problematiek niet opgelost raakt, eindigt onze opdracht als éénzijdig aangestelde bemiddelaar / ontmijner (maar u kunt ons ons aanstellen als domeinexpert / technisch raadsman ter voorbereiding van een rechtsprocedure).

* Dit is niet de bemiddeling, zoals beschreven in het gerechtelijk wetboek.  Dan mag de bemiddelaar niet éénzijdig voorafgaandelijk kennis nemen van de problemen, zoals wij in deze rol al wel deden.  Wij kunnen in zo'n gerechtelijke bemiddeling u nog wel bijstaan als technisch raadsman (domeinexpert). 

Meer informatie nodig?  

Bel ons:
09.355.76.37

CONTACT: Tel: +32 (0)9 355 76 37 - E-Mail: info@ciro.be
ADRES: C.I.R.O. BV - Beukendreef, 15 - B-9080  Lochristi
KBO: BE 0427 728 725 - RPR Gent - IBAN: BE10 9792 1435 0504

Copyright (c) 2023 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV