ICT FORENSISCH ONDERZOEKER

Beëdigd gerechtsdeskundige, technisch raadsman, forensisch onderzoeker.
Onze gerechtsdeskundigen zijn tevens federaal erkend bemiddelaar.

Een overzicht van al onze diensten, ons tarief, ons team?

MEER OVER ICT FORENSISCH ONDERZOEKER

SPORENONDERZOEK: 

Forensisch onderzoek wordt vaak in verband gebracht met strafzaken. Specialisten bestuderen sporen en komen tot conclusies, waarmee het gerecht misdadigers kan vatten en doen veroordelen. Ook zonder bekentenissen en zonder getuigen kunnen sporen een rechtbank voldoende overtuigen om tot veroordeling over te gaan.

DNA, bloedsporen, vingerafdrukken, vezels, kogels ... ze kunnen overtuigende bewijzen vormen of andere bewijzen ondersteunen.

In de ICT gaat het forensisch onderzoek doorgaans over gegevens, opgeslagen data.  Geheime contracten, geheime mails, zwarte

boekhouding, factuurfraude, vervalste declaraties, frauduleuze kastickets, bespionering van netwerkverkeer, kinderporno, enzovoorts.

Dit laat allemaal sporen na.

Ook digitale inbraakpogingen (hacking) laten sporen na in firewalls, routers, enzovoorts.

ICT-FORENSISCH ONDERZOEKER:

Een ICT-forensisch onderzoeker is een specialist in het terugvinden van gegevens. Ook als ze 'gewist' zijn kunnen er nog (fragmenten van de) gegevens gevonden worden of vormen de sporen van het wissen op zichzelf een bewijs.

Hij is ook in staat te beoordelen of die gegevens bij de normale werking van het systeem horen of niet. Computers in een netwerk contacteren nu eenmaal andere computers en niet ieder contact van een onbekende computer is een hackpoging.

Een forensisch onderzoeker is méér dan een ICT-specialist. Hij is er op bedacht de bewijswaarde te verzekeren. Immers kan wat digitaal is opgeslagen ook digitaal weer veranderd worden, soms onbedoeld, soms gewoon door het verstrijken van tijd. Dan kan de ICT-specialist belangrijke sporen gevonden hebben, als het bewijs verdwenen is voordat de rechter het heeft kunnen beoordelen, gaat een kans verloren.

FORENSISCHE KOPIE:

Daarom maakt een forensisch onderzoeker zo snel mogelijk een kopie van de gegevens. Niet een gewone kopie, maar een forensische kopie.

Speciale programmatuur (soms ook apparatuur) maakt een precieze kopie van de gegevens en waarborgt die kopie tegen wijziging door per blok gegevens een controlegetal te genereren. Samen met een controlegetal van de volledige kopie staat de overeenkomst met het origineel vast.

Omdat die forensische kopie overeenkomt met het origineel kan de forensisch specialist zijn onderzoek uitvoeren op die forensische kopie, zonder enig risico te lopen het origineel in de geringste mate te beïnvloeden.

Meer nog, van die forensische kopie kunnen opnieuw kopieën gemaakt worden voor andere specialisten of partijen. De controlegetallen verzekeren de volmaakte overeenkomst met het origineel.

FORENSISCH ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN EEN BURGER / BEDRIJF?

Hoewel forensisch onderzoek zich doorgaans richt op misdadige feiten is het starten er van niet beperkt tot politie, parket, onderzoeks­rechters en rechtbanken.

Een onderneming kan zelf computers van het personeel laten onderzoeken (mits de nodige voorzieningen opgenomen in het arbeidsreglement of -contract).

Als u als bedrijfsleider nog maar vermoedt, dat uw concurrenten beschikken over uw vertrouwelijke gegevens, kunt u sneller zelf een onderzoek laten instellen dan via het parket (als die al af wil gaan op slechts uw vermoedens).

Indien u daarvoor CIRO als forensisch specialist inschakelt zullen wij de nodige maatregelen nemen om het bewijsmateriaal veilig te stellen. Blijkt uw vermoeden juist te zijn, dan vormt ons verslag bewijsmateriaal.

Als u besluit klacht in te dienen kan justitie meteen de ernst en bewijsbaarheid van uw klacht inschatten. Gedurende de loop van de procedure kan er bijkomend onderzoek nodig zijn, waarvoor justitie zelf forensische specialisten kiest.

FORENSISCH ONDERZOEK NAAR PLAGIAAT, IN OPDRACHT VAN EEN ONDERNEMER:

Het opsporen van plagiaat in de ICT wordt vergemakkelijkt door de éénzijdige procedure van beslaglegging. Indien de benadeelde de rechtbank kan overtuigen te beschikken over méér dan een vermoeden, kan de rechtbank een gerechtsdeskundige aanstellen met de opdracht tot beslag en beschrijving over te gaan.

In de ICT kan dat gaan over illegale volledige kopieën van programma's, tekeningen, afbeeldingen, helpteksten, maar ook van delen er van, al dan niet verwerkt in ander materiaal. Ook functionele en technische specificaties, flowcharts, datamodellen, enzovoort kunnen gekopiëerd zijn.

Alvorens de zaak éénzijdig (zonder de vermoedelijke dader te verwittigen) aan de rechtbank voor te leggen kan u als ondernemer ons als forensisch onderzoeker vragen uw vermoeden en uw eventueel beschikbaar materiaal te bestuderen. Zelfs een beperkt forensisch onderzoek met belangrijke voorbehouden kan een rechter overtuigen zo'n inbeslagneming toe te staan, want 'op het eerste zicht' (prima facie) volstaat.

ENKELE ANDERE VOORBEELDEN VAN FORENSISCH ONDERZOEK VOOR BEDRIJVEN:

Enkele voorbeelden:
- een werknemer speelde klantenlijsten met kortingstabellen door naar een concurrent;
- een werknemer bracht een aanzienlijk deel van zijn werktijd door op websites, die geen verband hielden met zijn werk;
- een werknemer (in samenwerking met de bedrijfseigen ICT-er) paste contant betaalde facturen aan om het verschil onderling te verdelen;
- een ober maakte opvallend veel 'proef-kas-ticketjes' en wiste deze bij contante betaling;
- een werknemer paste de totalen aan van zijn declaraties, na controle door zijn baas, alvorens ze uit te laten betalen;
- briefwisseling op een computer bleek niet overeen te komen met die op een backup; 

- een werknemer had, in vergelijking tot collega's met dezelfde taak, opvallend veel diskruimte nodig op zijn computer, niet gerelateerd aan zijn werk;
- een performante harde schijf in een bedrijfscomputer was vervangen door een kleiner, minderwaardig exemplaar;
- een deel van een bedrijfsserver bleek opeens te functioneren als downloadserver voor muziek;
- een ex-werknemer (zonder concurrentieverbod) startte een eigen onderneming op met dezelfde bedrijfsactiviteit en met behulp van eerder naar hemzelf gemailde belangrijke documenten, die hij niet voldoende zorgvuldig had gewist.

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN FORENSISCH SPECIALIST:

Een forensisch onderzoeker is onafhankelijk en beperkt zijn onderzoek en verslag niet tot wat gunstig is voor zijn opdrachtgever. 

Wij streven de technische werkelijkheid / waarheid na, onafhankelijk van de belangen van de opdrachtgever.

Meer informatie nodig?  

Bel ons:
09.355.76.37

CONTACT: Tel: +32 (0)9 355 76 37 - E-Mail: info@ciro.be
ADRES: C.I.R.O. BV - Beukendreef, 15 - B-9080  Lochristi
KBO: BE 0427 728 725 - RPR Gent - IBAN: BE10 9792 1435 0504

Copyright (c) 2023 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV