ICT BEMIDDELAAR

Beëdigd gerechtsdeskundige, technisch raadsman, forensisch onderzoeker.
Onze gerechtsdeskundigen zijn tevens federaal erkend bemiddelaar.

Een overzicht van al onze diensten, ons tarief, ons team?

FEDERAAL ERKEND BEMIDDELAAR

RECHTZAAK: 

Als een ICT-geschil tussen partijen niet opgelost raakt richten één of meerdere partijen zich doorgaans tot de rechtbank om zich er over uit te spreken.

Advocaten worden aangetrokken en ieder belicht éénzijdig zijn standpunt, soms scherper en in hardere bewoordingen gesteld om de ernst duidelijk te maken.

De kans op verdere samenwerking tussen partijen verkleint dan aanzienlijk.

Proces voeren is kostelijk en kan lang duren, zonder dat er een technische oplossing komt. Partijen leggen de beslissing in handen van derden en, eens begonnen, kunnen zij vaak moeilijk zich terugtrekken uit de procedure.

BEMIDDELEN:

Hoewel de toegang tot de rechter behouden blijft is de wetgever een alternatief beginnen stimuleren, bemiddeling.

In een bemiddeling beslissen de partijen zelf over het geschil en kunnen zij er op ongeacht welk moment uitstappen, zonder dat dit tot hun nadeel strekt als er toch een rechtszaak volgt (wettelijk vastgelegd).

Bemiddeling is doorgaans goedkoper en biedt doorgaans sneller een oplossing dan een rechtszaak voeren.

Een bemiddelde oplossing heeft nog een ander aspect, dat soms uit het oog verloren wordt. De rechter kan slechts oplossingen kiezen binnen het arsenaal, dat de wet hem biedt. In een bemiddelde oplossing daarentegen kunnen partijen iedere oplossing kiezen, die niet wettelijk verboden is. Dat zijn er heel wat meer.

FEDERAAL ERKENDE BEMIDDELAARS:

Om bemiddelen te stimuleren creëerde de wetgever een kader met niet enkel vastgelegde regels, maar ook met een selectie van erkende bemiddelaars, die aan bepaalde eisen moeten voldoen, zoals beroepservaring, opleiding, bijscholing, deontologie ...

Als u in de gesprekken met uw wederpartij een federaal erkend bemiddelaar betrekt geniet u optimaal van de stimulerende wetgeving, zoals vertrouwelijkheid, opschorting van termijnen, verzekerde vrijblijvendheid ...

EENZIJDIG BEMIDDELEN:

Voor een bemiddelde oplossing moeten zoveel partijen met elkaar zien overeen te komen als er in het geschil betrokken zijn. Niet iedere partij gaat in op de gelegenheid met de anderen en met een bemiddelaar te spreken.

Daarom bieden onze bemiddelaars ook de optie door één partij in werking gesteld te worden, met die partij de kwestie technisch voor te bereiden en dan tesamen met de andere partij(en) te spreken.

Dit wijkt af van de door de wetgeving omschreven bemiddelingsvorm en geniet dus niet van de wettelijk verzekerde voordelen, zoals opschorting van termijnen, vertrouwelijkheid ...

Deze éénzijdig te starten bemiddeling is echter wel toegelaten. In de ICT-wereld biedt deze werkwijze het voordeel, dat wij reeds een technisch onderzoek hebben kunnen instellen. Dan weten we toch al van één partij wat er speelt. 

In de praktijk blijken vooral de teleurgestelde ICT-klanten gebruik te willen maken van deze bemiddelingsvorm.

Onze bemiddelaars geven immers ook al een 'second opinion'. Zij helpen de ICT-klant het een en ander in een technisch passend perspectief te zetten.

Binnen zo'n perspectief verliezen technische mankementen de irritatie van 'nog altijd niet opgelost te zijn' en krijgt de wederpartij een technisch bruikbare beschrijving van wat er nog verkeerd loopt.

Deze tweede mening is objectief en vrij van commerciële invloeden. Immers beperken wij ons tot het streven het geschil op te lossen en verkopen wij zelf niets aan partijen, ook geen advies hoe het technisch aan te pakken.

EENZIJDIG BEMIDDELEN EN TOCH ONAFHANKELIJK?

De onafhankelijkheid van onze bemiddelaars in deze éénzijdige rol is verzekerd omdat zij op voorafgaandelijk verstrekte provisie werken. Zij moeten dus niet de tevredenheid van de opdrachtgever zien te verdienen, maar kunnen zich onafhankelijk opstellen.

Onze bemiddelaars behartigen niet éénzijdig de belangen van de opdrachtgever, maar ook die van de contractanten, zelfs als zij nog niet bij de gesprekken betrokken zijn. Wij streven het belang van een technisch werkzame oplossing na.

Lukt dat niet, dan proberen wij het geschil een 'zachte landing' te gunnen met bijvoorbeeld de overdracht van ingevoerde gegevens, een toegestaan gebruik van software zodat de gebruiker een alternatieve oplossing kan zoeken, beperking van kosten, vermijden van reputatieschade, enzovoorts.

DE EENZIJDIG GESTARTE BEMIDDELING LEIDT NIET TOT EEN OPLOSSING?

In dat geval kunnen wij doorgroeien naar de aanstelling als technisch raadsman om de aanstellende partij bij te staan in een gerechtelijke procedure.

In ICT-gerelateerde rechtszaken stelt de rechtbank frequent een gerechtsdeskundige aan om een technisch onderzoek te voeren en de rechter te informeren.

Zoals uw advocaat u juridisch bijstaat in de procedure kan een technisch raadsman (ook wel domeinexpert genoemd) u technisch bijstaan.

Meer informatie nodig?  

Bel ons:
09.355.76.37

CONTACT: Tel: +32 (0)9 355 76 37 - E-Mail: info@ciro.be
ADRES: C.I.R.O. BV - Beukendreef, 15 - B-9080  Lochristi
KBO: BE 0427 728 725 - RPR Gent - IBAN: BE10 9792 1435 0504

Copyright (c) 2023 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV