ICT GERECHTS­DESKUNDIGE

Gerechtsdeskundige, technisch raadsman, forensisch onderzoeker.
Onze gerechtsdeskundigen zijn tevens federaal erkend bemiddelaar.

Een overzicht van al onze diensten, ons tarief, ons team?

GERECHTSDESKUNDIGE IN ICT-GESCHILLEN

DE RECHTER (EN DE PARTIJEN) ZOEKT BIJSTAND VAN EEN TECHNISCH SPECIALIST: 

In ICT-geschillen zijn er naast de juridische elementen (contracten, al dan niet geprotesteerde facturen ... ) ook technische elementen (bugs, gebrekkig projectmanagement, tekortkomingen in de analyses, ... ).

De rechter is specialist in de juridische kant van de zaak.

Voor de technische kant vraagt hij informatie en advies bij een beperkte groep technische specialisten, gerechtsdeskundigen genoemd, soms ook gerechtelijk experten.

De rechter formuleert een opdracht tot technisch onderzoek en tot het opstellen van een verslag / advies daarover. Om die opdracht te kunnen samenstellen moet de rechter uiteraard op de hoogte zijn van wat in het geschil speelt.

Hoe eerder hij van u een overtuigende inventaris van de technische geschilpunten onder ogen krijgt, hoe beter. Dan kan de rechter die in de opdracht opnemen.

WIE STELT EEN GERECHTSDESKUNDIGE AAN?

In een juridische zaak: de rechter.
In een arbitrage: de arbiter.
In een bemiddeling: de partijen (maar de bemiddelaar mag het voorstellen en aanbevelen).

Rechters en arbiters hebben niet de instemming van alle betrokkenen nodig.  In bemiddeling vergt men doorgaans wel instemming.


Echter kunt u ook zelf, als partij, een gerechtsdeskundige aanstellen, om u technisch bij te staan gedurende het proces, de arbitrage of de bemiddeling.

Niet alleen verschaft hij technische bijstand (zoals uw advocaat juridische bijstand verleent), maar ook weet hij hoe die te formuleren.  Hij weet hoe de aangestelde deskundige te werk moet gaan en kan u bijstaan uw belangen technisch te behartigen.

WANNEER KIEST U TEN LAATSTE EEN GERECHTSDESKUNDIGE ALS UW TECHNISCH RAADSMAN?

Alleszins voordat de rechtbank of arbiter een gerechtsdeskundige kiest en aanstelt.

De huidige deontologie van gerechtsdeskundigen verbiedt hen nog op te treden als uw technisch raadsman zodra in de zaak reeds een gerechtsdeskundige aangesteld is.

Aan deze deontologische regel is zo weinig ruchtbaarheid gegeven, dat weinig advocaten en zelfs weinig deskundigen er van op de hoogte zijn.  De regel is evenwel van kracht.  Deze negeren kan er toe leiden, dat uw technisch raadsman zich in een latere fase moet terugtrekken met bijkomende kosten, vertraging en schade als gevolg.

WAT DOET EEN GERECHTSDESKUNDIGE ALS UW TECHNISCH RAADSMAN?

Samengevat gaat het om:
- inventarisatie van de technische geschilpunten;
- poging tot bemiddeling door deze inventaris te bespreken met uw wederpartij;
- technische studie om de bewijsbaarheid en de ernst van de geschilpunten vast te stellen;
- bijwonen van de vergaderingen van de officieel aangestelde gerechtsdeskundige;
- u bijstaan in het beantwoorden van diens vragen, eventueel bijkomend onderzoek te verrichten opdat u kunt vragen dat onderzoek ook uit te voeren;

- zijn voorlopig verslag met u door te nemen om onduidelijkheden en tekorten er uit te halen, eventuele verfijningen aan te merken alsnog op de noodzaak van bijkomend onderzoek te wijzen;
- zijn definitief, neergelegd verslag met u doornemen om eventueel niet opgeloste tekorten en onduidelijkheden aan te merken om aan de rechtbank over te maken;
- u vergezellen 'in raadkamer' bij iedere oproeping door de rechtbank als het over de technische kant van het geschil gaat.

Voor een uitgebreidere beschrijving leest u best 'ICT Technisch raadsman'.

Meer informatie nodig?  

Bel ons:
09.355.76.37

We zijn bereikbaar iedere werkdag:
van 09:00 t/m 12:00 - van 14:00 t/m 17:00,
op vrijdag t/m 16:00.

CONTACT: Tel: +32 (0)9 355 76 37 - E-Mail: info@ciro.be
ADRES: C.I.R.O. BVBA - Beukendreef, 15 - B-9080  Lochristi
KBO: BE 0427 728 725 - RPR Gent - IBAN: BE10 979 1435 0504

Copyright (c) 2019 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BVBA